به ریاست دکتر محمود رضایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس و با دبیری دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ برگزاری ششمین جلسه شورای فنی استان فارس در سال 1399

ششمین جلسه شورای فنی استان فارس در سال 1399، روز یک شنبه مورخ 1399/07/27 به ریاست دکتر محمود رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس و با دبیری دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس برگزار شد.

۱۳۹۹/۰۷/۲۷

ادامه خبر

در ششمین جلسه کارگروه پیمان و ضوابط فنی استان در سال 1399 انجام گرفت؛ بررسی درخواست های اداره کل نوسازی مدارس استان فارس در خصوص فسخ پیمان سه فقره قرارداد/ پیمان قراردادهای شرکت گسترش راه دنا، بناساز آلاچیق و میثاق بنای پارسیان فسخ شد

در ششمین جلسه کارگروه پیمان و ضوابط فنی استان فارس که در روز دوشنبه مورخ 1399/06/24برگزار شد، درخواست های اداره کل نوسازی مدارس استان در خصوص فسخ پیمان سه فقره قرارداد مورد بررسی قرار گرفت.

۱۳۹۹/۰۶/۲۴

ادامه خبر

آرشیو اخبار